Política Social i Ciutadania
Eladi Crehuet

El Codi Civil Català: una realitat

El Dret Civil està present, com una mena de vigilant silenciós, en els actes més definitoris de la nostra vida (el naixement, el matrimoni o unió estable, la filiació, la mort), i també en els contractes, ...

Facebook

Twitter